O BOLESTI
CHRBTA

S občasnou bolesťou chrbta sa už stretol takmer každý. Bolesti chrbta sú veľmi rozšírené a spôsobujú ich rôzne príčiny, ako napríklad úraz, stres, nezdravý spôsob života, zápal, ale aj genetická predispozícia. Nech už je bolesť spôsobená akoukoľvek príčinou, dokáže poriadne znepríjemniť život. Bolesť chrbta znižuje kvalitu života, vplýva na spánok a ovplyvňuje osobný aj pracovný život.

V súčasnosti trpí dlhodobými bolesťami chrbta v driekovej oblasti až 23 % dospelej populácie1

Bolesť v dolnej časti chrbta môže spôsobiť:

Oba typy bolesti majú podobné príznaky, príčiny vzniku sú však rôzne, a preto je potrebné ich odlišne liečiť. Vo väčšine prípadov bolesť zmierňujú lieky alebo cvičenie. Bolesť by sa nemala podceňovať a ľudia s chronickou bolesťou chrbta by mali čo najskôr vyhľadať lekára.

O zápalovom ochorení chrbtice

Zápalové ochorenie chrbtice postihuje približne 3 % dospelej populácie2. Je dôležité stanoviť správnu diagnózu včas, pretože niektoré príznaky zápalovej bolesti sa časom zhoršujú. Pri správnej diagnóze, dobrej životospráve, vhodnej liečbe a dennej pohybovej aktivite môže pacient dosiahnuť dobrú kvalitu života vzhľadom na svoje základné ochorenie. V prípade, že sa zápalové ochorenie chrbtice podcení a nelieči, môže dôjsť až k degeneratívnym zmenám, ktoré sa prejavujú aj závažným obmedzením hybnosti.

Príznaky

Príznaky tohto ochorenia sú v počiatočnej fáze také zanedbateľné, že ich pacient často prehliada, alebo si
ich zamieňa s inými chorobami. V niektorých prípadoch sa môže choroba naplno prejaviť až po niekoľkých
rokoch. Medzi najčastejšie príznaky ochorenia patrí:3

Bolesť v driekovej časti chrbtice, ktorá neskôr postupuje do ostatných častí chrbta.
Bolesť sa objavuje v noci alebo ráno.
Ranná stuhnutosť, ktorá trvá dlhšie ako 30 minút.
Bolesť sa zmierni po rozcvičení.
Bolesť zhoršuje pokoj, napríklad spánok alebo dlhé sedenie.
Bolesť je dlhodobá – trvá dlhšie ako 3 mesiace.
Bolesť sa začína pozvoľne, postupne sa stáva trvalou.
Postupné obmedzovanie pohyblivosti chrbtice.
Sprievodné znaky sú: bolesť na hrudníku, zápaly očnej dúhovky, zápaly kĺbov a šliach, psoriáza, ochorenia čriev.

Riziková skupina = mladí muži

Prvé príznaky sa objavia u mladých ľudí (medzi 20. a 30. rokom života).
Choroba naplno prepukne do 40. roku života.
Postihuje trikrát častejšie mužov ako ženy.

Typy zápalového ochorenia chrbtice

Zápalové ochorenie chrbtice sa označuje aj termínom axiálna spondyloartritída. Je to chronické zápalové ochorenie, pri ktorom je imunitný systém nadmerne aktívny a napáda vlastné bunky tela.

Axiálna spondyloartritída má dve formy:

Axiálna spondyloartritída bez rádiologického dôkazu

Nr-axial SpA je chronické zápalové ochorenie chrbtice, pri ktorom dochádza k postupnému znehybneniu stavcov. Pacienti pociťujú bolesť chrbta a majú obmedzenú pohyblivosť chrbtice. Röntgenologické vyšetrenie v tomto štádiu ešte nemusí odhaliť zmeny, preto je potrebné urobiť špeciálne vyšetrenie magnetickou rezonanciou. V prípade, že Nr-axial SpA nie je liečená, vedie k rozvoju štrukturálnych zmien chrbtice, až môže prejsť do ankylozujúcej spondylitídy.

Ankylozujúca spondylitída

Ankylozujúca spondylitída je známa aj ako Bechterevova choroba. Spôsobuje zápal na chrbtici, ktorý je sprevádzaný stuhnutosťou a bolesťou chrbta. Postupne dochádza k zrastom stavcov a obmedzeniu pohyblivosti chrbtice. Ankylozujúcu spondylitídu už dokáže odhaliť aj röntgenologické vyšetrenie.

Zápalom sú okrem chrbtice často postihnuté i periférne kĺby, najčastejšie bedrové, kolenné alebo ramenné. Charakteristický je zápal šliach, najčastejšie v oblasti úponu Achillovej šľachy. Relatívne časté sú mimokĺbne príznaky, napríklad zápal očnej dúhovky, psoriáza alebo nešpecifický zápal čreva.

Otestujte si svoju bolesť!

Vyplňte tento krátky dotazník, ktorý vám nezaberie viac ako tri minúty.

Vyplniť dotazník

O nezápalovej bolesti chrbta

Bolesť chrbta zapríčinená mechanickými faktormi má výrazný vplyv na kvalitu života. Patrí medzi najrozšírenejšie bolesti chrbta. Spôsobuje ju napríklad zlé držanie tela, sedavý spôsob života, starnutie, ale aj úraz či námaha. Je veľmi dôležité, aby lekár čo najskôr stanovil presnú diagnózu.

Príznaky

K najčastejším príznakom patrí:4

Ranná stuhnutosť, ktorá trvá menej ako 30 minút.
Bolesť zmierňuje pokoj.
Bolesť sa môže objaviť po extrémnej záťaži alebo úraze.
Bolesť vnímame ako pulzujúcu.
Rôzny nástup bolesti.

Riziková skupina = takmer všetci

Príznaky sa prejavujú v akomkoľvek veku.
Postihuje rovnako ženy aj mužov.

Typy nezápalovej bolesti chrbta

Existujú rôzne nezápalové poškodenia chrbta:5

Lumboischialgický syndróm

Ochorenie bedrovej chrbtice, prejavujúce sa bolestivosťou a obmedzením hybnosti v bedrovej oblasti, vyžarovaním bolesti do dolnej končatiny. Môže viesť až k ochrnutiu svalov a poruchám citlivosti končatiny.

Hernia disku (vyskočená platnička)

Ide o poškodenie medzistavcovej platničky. Platničky sú rôsolovité disky, ktoré pôsobia ako tlmiče nárazov chrbtice a udržujú ju pružnú. Občas sa stane, že sa platnička vysunie zo svojej pôvodnej polohy a tlačí na nerv, ktorý vychádza z chrbticového kanála, čo spôsobuje bolesť. Ak sa platnička vysunie v spodnej časti chrbtice, môže bolesť vystreľovať aj do nôh.

Zlomenina stavca

K zlomenine stavca môže dôjsť pri tvrdých nárazoch pri športe alebo dopravných nehodách. Zlomenina môže vzniknúť aj ako následok osteoporózy, ktorá sa vyskytuje u starších ľudí alebo pacientov, ktorí dlhodobo užívajú niektoré lieky. Dochádza k zmene štruktúry stavca, ktorý je krehkejší, čo zvyšuje pravdepodobnosť vzniku zlomeniny.

Degeneratívne ochorenie medzistavcových platničiek

Degeneratívne zmeny medzistavcových platničiek označujeme ako diskopatiu. Degenerácia platničiek sa najprv prejavuje stratou tekutiny (vysychanie platničky) a vytvorením trhlín. V pokročilých štádiách môže dôjsť až k vysunutiu platničky. Ochorenie sa prejavuje bolesťou, ktorá sa zhoršuje pri pohybe a námahe.

Deformačná spondylóza

Degeneratívne ochorenie chrbtice, postihujúce stavce. Deformačná spondylóza môže byť sprevádzaná miernymi bolesťami chrbta kolísavej intenzity.

Vrodené ochorenia chrbtice

Tieto typy deformácií sú prítomné už od narodenia. Patrí sem napríklad skolióza (chrbtica sa zakrivuje na jednu alebo druhú stranu do písmena C, v niektorých prípadoch do písmena S) alebo kyfóza (nadmerné prehnutie chrbtice dozadu alebo tzv. guľatý chrbát). Väčšinou sa vrodené deformácie chrbtice zistia už v útlom veku.

Bolí vás chrbát dlhšie
ako tri mesiace?

Otestujte si svoju bolesť! Vyplňte tento krátky dotazník,
ktorý vám nezaberie viac ako tri minúty.

Vyplniť dotazník

1 Airaksinen O, et al. Chapter 4. European guidelines for the management of chronic nonspecific low back pain. Eur Spine J. 2006;15(Suppl. 2):S192–S300.
2 Hamilton L, Macgregor A, et al. The prevalence of inflammatory back pain in a UK primary cas population. Rheumatology (Oxford) 2014;53:161-4
3 Sieper J, et al. The Assessment of SpondyloArthrisis Internation Society (ASAS) handbook: a guide to assess spondyloarthrisis. Ann Rheum Dis. 2009;68:ii1-ii44 a National Ankylosing Spondylitis Society (NASS).
4 National Ankylosing Spondylitis Society (NASS). Differentiating inflammatory and mechanical back pain. 2012.
5 Cohen SP, et al. Management of low back pain. BMJ. 2008;337:a2167.