LIEČBA

Bolesť chrbta výrazne ovplyvňuje každodenný život. Preto ak trpíte dlhodobými bolesťami chrbta, rozhodne by ste nemali odkladať návštevu lekára.

Skorá diagnóza pomáha kontrolovať bolesť, redukuje hroziace deformity a slúži ako prevencia. Liečbe predchádza stanovenie správnej diagnózy na základe vyšetrenia, laboratórnych testov, röntgenologického vyšetrenia či magnetickej rezonancie.

Diagnostika

Vášho lekára bude v prvom rade zaujímať, ako a kedy ste prvé bolesti zaznamenali, ako sa prejavujú a do akej miery ovplyvňujú váš každodenný pracovný aj osobný život.

Lekár vyšetrí vašu chrbticu a jej okolie. Následne môže spraviť krvné testy a odporučiť röntgenologické vyšetrenie alebo vyšetrenie u špecialistu.

Stanoviť správnu diagnózu bolesti chrbta vám môže niektorý z týchto lekárov:

Praktický lekár

Ak trpíte bolesťami chrbta, v prvom rade navštívite svojho praktického lekára. Vyšetrí chrbát, posúdi príznaky, a ak to bude potrebné, odporučí vás na vyšetrenie k niektorému špecialistovi.

Reumatológ

V prípade, že má praktický lekár podozrenie na zápalové ochorenie chrbtice, odporučí vyšetrenie u reumatológa. Ten okrem zápalového ochorenia chrbtice vyšetruje aj ďalšie autoimunitné ochorenia, prípadne choroby kĺbov, kostí a svalov. Urobí všetky potrebné vyšetrenia, na základe ktorých stanoví diagnózu a následne nasadí liečbu.

Rehabilitačný lekár

Urobí kompletné vyšetrenie pohybového aparátu pacienta, posúdi držanie tela, svalovú rovnováhu, pohybové stereotypy, vrátane dýchania a chôdze, funkciu jednotlivých segmentov i pohybového aparátu ako celku. Podrobne s pacientom rozoberie históriu jeho problémov, vrátane pracovnej a športovej anamnézy. Pri vyšetrení sa snaží zistiť, ako a prečo sa daný jedinec hýbe či nehýbe, prečo ho niektorý pohyb bolí a aké používa náhradné pohybové vzory. Ak je to potrebné, odporučí ďalšie doplňujúce vyšetrenia (röntgenologické alebo sonografické vyšetrenie, CT, laboratórne či iné špecializované vyšetrenia), prípadne odporučí vyšetrenie ďalším špecialistom.

Možnosti liečby

Na základe stanovenej diagnózy, zdravotného stavu a životného štýlu lekár odporučí najvhodnejší spôsob liečby6:

Cvičenie

Aktívny pohyb zlepšuje celkové držanie tela, pozitívne vplýva na bolesť a stuhnutosť chrbtice. Reumatológ, ortopéd alebo rehabilitačný lekár môže navrhnúť vhodný cvičebný plán, ktorý pomáha efektívne obnoviť svalovú silu chrbtice.

Masáže

Pri niektorých bolestiach chrbta sa odporúča masáž. Slúži na uvoľnenie kĺbových blokád, kože, podkožia a svalov. Masáž poskytuje fyzioterapeut, ktorý k liečbe používa aj pohybovú liečbu či prostriedky fyzikálnej terapie.

Operácia

K operácii sa pristupuje až vtedy, ak liečba u pacienta nezaberá, resp. ak trpí vrodenou vývojovou chybou chrbtice. Pred samotnou operáciou je potrebné, aby spinálny chirurg vysvetlil všetky prínosy a riziká operácie.

Liečba liekmi7

Lekár môže predpísať lieky v závislosti od závažnosti ochorenia:

Nesteroidné protizápalové lieky – zmierňujú zápalový proces, potláčajú opuch a bolesť. Nevýhodou týchto liekov pri dlhodobom užívaní je vznik nežiaducich účinkov.
Chorobu modifikujúce antireumatické lieky – potláčajú imunitný systém pacienta, patria medzi bazálne lieky pri autoimunitných ochoreniach. Môžu mať nežiaduce účinky na celý organizmus. Pri zápalovom postihnutí chrbtice táto bazálna liečba nedosahuje takú účinnosť, ako napríklad pri reumatoidnej artritíde.
Glukokortikoidy – na rozdiel od reumatoidnej artritídy sa používajú zriedkavo. Systémová aplikácia je účinná len u niektorých pacientov, podávajú sa častejšie injekciou priamo do kĺbu.
Biologická liečba – je najnovšia liečba vyvinutá na základe poznania imunitných mechanizmov. Toto poznanie umožnilo vyvinúť lieky, ktoré pôsobia cielene proti biologickým látkam spôsobujúcim zápalové zmeny chrbtice, kĺbov a iných tkanív tela. Biologická liečba nielen zmierňuje príznaky a aktivitu choroby, ale ako sa ukazuje, môže priaznivo ovplyvniť aj rozvoj jej progresie.

6 Airaksinen O, et al. Chapter 4. European guidelines for the management of chronic nonspecific low back pain. Eur Spine J. 2006;15(Suppl. 2):S192–S300.
7 Da Silva JAP, Woolf AD (Eds). Rheumatology in practice. Chapter 11:167-199; Chapter 24:392-405; Chapter 30:506-516; National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Adalimumab, etanercept and infliximab for
ankylosing spondylitis. May 2008; Albert HB, et al. Antibiotic treatment in patients with chronic low back pain and vertebral bone edema (Modic type 1 changes): a double-blind randomized clinical controlled trial of efficacy.
Eur Spine J. 2013;22:697–707.