Bolesti chrbta sú veľmi rozšírené. Nech už sú spôsobené akoukoľvek príčinou, dokážu poriadne znepríjemniť život.

Aj Zrebný & Frlajs si vyskúšali situácie, ktoré každý deň zažívajú ľudia so zápalovým ochorením chrbtice.

Otestujte svoj chrbát

Youtuberi Matej Zrebný a Lukáš Frlajs si už svoje chrbty otestovali.
Otestujte si ich aj vy. Vyplňte krátky dotazník a zistite, či za vašu
bolesť chrbta môže zápal.

Vyplniť dotazník

S občasnou bolesťou chrbta
sa už stretol takmer každý

V súčasnosti trpí dlhodobými bolesťami chrbtice v driekovej oblasti až 23 % dospelej populácie.1
Zápalové ochorenie chrbtice trápi približne 3 % ľudí.2
Nepodceňujte svoju bolesť a čo najskôr vyhľadajte lekára.

O ochorení

Otočte sa k lekárovi chrbtom

Bolesti chrbta sú veľmi rozšírené. Nech už sú spôsobené
akoukoľvek príčinou, dokážu poriadne znepríjemniť život.

Možnosti liečby

1 Airaksinen O, et al. Chapter 4, European guidelines for the management of chronic nonspecific low back pain. Eur Spine J. 2006;15 (Suppl.2):S192-S300
2 Hamilton L, Macgregor A, et al. The prevalence of inflammatory back pain in a UK primary cas population. Rheumatology (Oxford) 2014;53:161-4